De Stichting

Naam van de instelling

Stichting Korenmolen Werkhoven

Het RSIN/fiscaal nummer

0080088188

De doelstelling

Onderhoud, exploitatie en duurzaam instandhouding van de Werkhovense molen

Het beleidsplan

Het bestuur van Stichting de korenmolen Werkhoven komt minimaal 4x per jaar bij elkaar. Tijdens deze vergadering worden vaste agendapunten  besproken zoals de financiën, de ledenadministratie en het onderhoudsplan.  Daarnaast passeren er verschillende lopende zaken de revue.  Bestuursleden zitten voor onbepaalde tijd bij de stichting.

Naast het bestuur is er ook nog een evenementencommissie. Hier participeren ook een aantal bestuursleden in. Deze commissie organiseert jaarlijks de  molendag en de monumentendag.

Er zijn vier vaste molenaars aan de stichting verbonden, deze zijn wekelijks bij de molen te vinden.

Inkomsten van de molen komen vooral uit het verkoop van verschillende molenproducten en uit giften van donateurs (vrienden van de molen).  Ook ontvangt de stichting een subsidie via de BRIM-regeling.

Het beloningsbeleid

De bestuurders van de molen krijgen geen beloning voor hun werk.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2013

Op 16 maart 2013 is er meegedaan aan Nederland Doet, dit is een klusdag die mogelijk wordt gemaakt door het Oranje Fonds. Zaterdag 11 mei heeft de jaarlijkse molendag plaatsgevonden. Tijdens deze dag was er een molenmarkt en waren er rondleidingen door de molen. 14 september was de molen open tijdens de nationale monumentendag. Ook deze dag was er een molenmarkt.

26 september is de molen beschikbaar gesteld aan de Werkhovense Brandweer voor de regionale kampioenschappen. In 2013 zijn zijn er ook een aantal examens voor molenaars afgenomen in de molen en hebben een aantal schoolklassen een rondleiding gehad.

Naast de bovenstaande activiteiten was de molen in 2013 elke vrijdagmiddag en zaterdag geopend  voor bezichtigingen en de verkoop van molenproducten.

ANBI

Stichting Korenmolen Rijn & Weert is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor uw giften in principe aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

AnbiAnbi1